Da Papirhallen blev omdannet til topmoderne konferencecenter

Her inviterer Google vigtige kunder og samarbejdspartnere til konference om de nyeste tendenser på digitale platforme. Konferencen forløber som et dagsarrangement med 10 talere og ca. 200 deltagere, hvor Eventers står for al planlægning og eksekvering.

Målet med konferencen er at skabe større fokus på digitale platforme, og dermed en øgning af virksomhedernes digitale annoncering.

Der er rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, før en konference bliver en succes. Eventers er totalentreprenør inden for konferencer, og står således for alt fra planlægningsfasen af location, kommunikation, logistik og produktion til eksekvering. Du kan læse mere om vores konferencemodel her.

Ved Think 2015 blev der, som ved enhver anden konference afholdt af Eventers, fra start fastlagt nøgleelementer og overordnede mål for konferencen i samarbejde med Google. Med det udgangspunkt kan Eventers sikre, at alle elementer fra valg af location til program, catering og dekoration understøtter Google på bedst mulige måde.

Google ønskede at afholde konferencen i anderledes og utraditionelle rammer. Eventers foreslog Papirhallen på Papirøen i København, der blev valgt til at danne rammerne om Think 2015. Eventers stod for at omdanne det forholdsvis rå lokale til et topmoderne konferencerum med alle tekniske foranstaltninger. Mange af deltagerne har tidligere været på Googles kontor i København, og elementer fra indretningen på kontoret i København blev kopieret på Papirøen, så Googles rette look og feeling gik igen. Eksempelvis blev der lavet en kopi af Googles berømte slikbar i konferencelokalernes mingling-område.

Den samlede oplevelse skaber mulighed for øget salg

Det er den samlede oplevelse, der afgør gæsternes indtryk af konferencen, og dermed Googles muligheder for at øge salget af digital annoncering. Alt skal gå op i en højere enhed, hvad enten der er tale om indbydelse, teknik, catering eller selve rammerne for eventet, men det hjælper ikke, at intentionerne er gode, hvis eksekveringen ikke er i top. Der skal kun et negativt indtryk til at spænde ben for en masse gode indtryk, og derfor er alt timet og tilrettelagt ned til mindste detalje, så vi kan sikre den bedste oplevelse for konferencens deltagere. Eventers værtinder har deres fulde opmærksomhed på deltagerne og deres behov, og sørger for, at ingen på noget tidspunkt føler sig overladt til sig selv.

På Think 2015-konferencen havde Eventers placeret værtinder på alle konferencens lokaliteter: i parkeringshuset, ved indgangen, i garderoben, ved mingling-området og i selve konferencelokalet, klar til komme søgende blikke til hjælp og undgå tvivlsspørgsmål.

Ved konferencen start sørgede værtinderne for at lede alle deltagere ind i konferencerummet, samt holde øje med ledige pladser, så de let kunne vise forsinkede gæster på plads uden at forstyrre.

Udover hele tiden at komme gæsterne i møde, var det værtindernes opgave i samspil med vores catering- og teknisk personale at sikre, at den samlede afvikling af konferencen forløb så smidigt som muligt, så alle skift i programmet forekom som flydende og naturlige overgange.

Think 2015 var en succes hos såvel Google som de indbudte gæster. Alle konferencens elementer gik op i en højere enhed, der på en gang understøttede Google som brand og samtidig inspirerede de indbudte gæster til at øge annonceringen på digitale platforme.